Thông báo: Cơ hội tăng thu nhập năm 2023

Các anh chị thân mến,

Chúng ta ai ai cũng đều muốn gia tăng thu nhập cho chính mình. Làm việc cho chính mình cho sự nghiệp của mình.

Vậy thu nhập là gì? Là ngoài chuyện kiếm tiền thì còn có cả thu nhập về trí tuệ, sức khoẻ, kiến thức, thói quen, nghị lực và cả các mối quan hệ xã hội.

Và năm 2023 sẽ là năm mà các anh chị có cơ hội gia tăng thu nhập cho chính mình. Làm việc cho sự nghiệp của mình thông qua hợp tác trực tiếp với Dương.

Đã hơn 10 khoá học action Thân Tâm Trí, định hướng sự nghiệp, 55 ngày sửa mình… và còn tiếp tục tăng đều trong tương lai, Dương tin rằng giá trị mà các khoá học mang lại sẽ thật hữu ích cho người tham dự rèn luyện đúng đủ đều.

Cơ hội trở thành đại sứ lan toả các khoá học mà Dương trực tiếp giảng dạy sẽ chỉ áp dụng cho các đối tượng:

  • Đã tham gia các khoá học thân tâm trí hoặc 55 ngày sửa mình
  • Và các khoá học sự nghiệp

Anh chị em nếu thấy mình là người phù hợp và muốn cùng Dương lan toả và giúp đỡ mọi người vui lòng đăng ký ở đây nhé!