Chiến lược nguồn vốn cho doanh nghiệp

chiến lược nguồn vốn cho doanh nghiệp

Nhiều chủ doanh nghiệp rất yếu về tài chính. Chiến lược nguồn vốn cho doanh nghiệp là thông tin cốt tử dành cho mỗi doanh nhân buộc phải biết.

1)Nguồn cung tiền – Các Định Chế Tài Chính


💵💵 Người cung cấp: Người có lượng tiền rảnh rỗi💵💵 Người cần dùng: Doanh Nghiệp/Doanh nhân💵💵 Trung Gian (Cò)

– Gián Tiếp: Ngân Hàng (Chiếm 70% thị trường) + Phi Ngân Hàng (Công ty thuê tài chính, Bảo Hiểm, Quỹ đầu tư, #…)

– Trực tiếp
+ Thị trường Vốn (Cổ Phần, Trái Phiếu)
+ Thị Trường tiền tệ ( Tín dụng ngắn hạn, phái sinh, tỉ giá hối đoái, Các loại Sàn)

2) Chiến Lược Tài Chính

  • Chu Kỳ Kinh Doanh
  • Chu Kì tiền mặt = Chu Kì Kinh Doanh – Phải trả
  • Vòng quay vốn lưu động = 365/Chu kì tiền mặt
  • => Nhu cầu vốn lưu động = Chi phí/Vòng quay vốn lưu động

3) Thị trường chứng khoán🍀🍀 Điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán
+ Công Ty hoạt động kinh doanh trên 2 năm + Báo cáo tài chính của 2 năm k lỗ + Công ty không có nợ xấu ngân hàng + là công ty thỏa mãn điều kiện là công ty đại chúng + Có phương án Kinh Doanh

✴️✴️ Các yêu cầu đề công ty có giá với nhà đầu tư khi IPO + Thị trường + Xu hướng ngành và các chỉ số của tài chính công ty + Thương hiệu của Founder (Về tư duy và mqh chất lượng)
+ TEAM
4) Phân biệt Kinh tế truyền thống và Kinh tế số 4.0
💞💞 Đặc điểm kinh tế số
– Thanh toán số (Không dùng tiền mặt) – Huy động vốn từ

  • Vốn Cộng đồng
  • Chia sẻ vốn
  • Vay ngang hàng trong chuỗi cung ứng

=> Để công ty phát triển nhanh cần: Minh Bạch + Số hóa hoạt động của công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *